Педагошки колегијум

Председници стручних већа и стручних актива чине педагошки колегијум којим председава и руководи директорка Дубравка Миљојковић, односно помоћник директора Лазар Чонкић, а чине га:
Дубравка Миљојковић, професор српског језика (директорка)
председник већа наставника разредне наставе –Проданов Сања, професор разредне наставе,
председник стручног већа за српски језик – Радомир Миљојковић, професор српског језика,
председник стручног већа за стране језике – Софија Орељ, професор немачког језика,
председник стручног већа физике и техничког и информатичког образовања – Радишић Миодраг, професор ингорматичког образовања,
председник стручног већа историје, географије– Ђорђе Цимерман, професор историје,
председник стручног већа ликовне културе, музичке културе –Каназир Младен, професор ликовне културе,
председник стручног већа биологије и хемије Продана Јасминка
председник стручног већа наставника физичког васпитања Владислава Рајић
стручни сарадници:Снежана Лукач Убипарип-педагог и Миодраг Павловић- психолог.