Тим за здравствену и социјалну заштиту

Васиљка Крајнов –професор разредне наставе
Горана Галетин – професор разредне наставе
Драгана Ралетић -професор биологије
Жаклина Близанац – наставник разредне наставе
Љиљана Атанасов – професор разредне наставе
Милена Убипарип -професор разредне наставе
Марија Јовановић- дефектолог